OCAK AYI VELİ BİLGİ BÜLTENİ

Kıymetli velimiz,

Ocak ayı bültenimizi, insan hayatına getirdiği sayısız faydaların yanı sıra kontrolün kaybolması, ölçüsüz ve sınırsız kullanımının çok ciddi zararlara sebep olduğu teknoloji kullanımı ve teknoloji bağımlılığı hakkında bilgilendirmeye ayırdık.

Teknoloji kullanımı hakkında öneri niteliğinde olan bültenimizin faydalı olması temenni ederiz.

 

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI

Özellikle 21. yüzyılda teknolojinin toplumdaki yeri gün geçtikçe daha çok ağırlık kazanmakta ve giderek vazgeçilmez bir hale gelmektedir. Üretim süreçlerinin büyük bir kısmı artık teknolojik olanakların sağladığı olanaklarla birlikte gerçekleştirilmektedir.Toplumsal ve bireysel yaşamımız geliştirici birçok sonuçlarının yanı sıra sözü edilen yeni kitle iletişim araçlarının sorun yaratabilecek etkilerinin olduğu da genelde kabul edilmektedir. Etkinin olumlu ve olumsuzluğunu belirleyecek unsurların en başta teknolojinin kullanım süresi, kullanım amaçları, ailelerin ve diğer ilgililerin bu konudaki yaklaşımları olduğu söylenebilir.

Bu araçlar bireylerde var olan bazı olumlu alışkanlık ve davranış biçimlerini değiştirebilmekte, yeni tutumlar geliştirmektedir. Yarattığı bu yeni tutum, davranış, alışkanlıklar ve bireyi edilgenleştiren etkisi nedeniyle “elektronik dadıdan “aptal kutusu” gibi adlandırmalara konu olan televizyon, eğlence, eğitim ve boş zamanları değerlendirmede neredeyse “biricik” araç niteliği taşımaktadır. Ayrıca, televizyon çocukları düş ve zihin tembelleri olmaya yöneltmektedir

Televizyon ve bilgisayar gibi yeni görsel kitle iletişim araçları çocukların fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimine olumlu etkilerinin yanında olumsuz etkileri olabilmektedir. Çocuklar yetişkinlere göre izlediklerinden daha fazla etkilenirler, izlediklerini sorgulama ve değerlendirme becerileri henüz yeterince gelişmemiştir.Bireylere ve dolayısıyla çocuklara yeni fırsat ve olanaklar yaratmakla birlikte bazı sakıncalar getiren diğer teknolojik araç ise, bilgisayarlardır. Televizyon gibi çocuğun toplumsallaşmasına olumsuz etkileri olabilen bilgisayar da, çocukların şiddet içeren saldırgan davranışlarda bulunmalarına, fikir hırsızlığı yapmalarına, aile ilişkilerinin, konuşma, yazma becerilerinin zayıflamasına, bedensel rahatsızlıklar ve konsantrasyon sorunları yaşamalarına neden olabilir.

Çocuğunuzu teknolojinin zararlarından korumak ve teknoloji bağımlı olmasını engellemek için;

 • Çocuklarınızın bilgisayar kullanımını veya TV seyretmesini yasaklamayın; sınırlandırıcı ve seçici bir yol izlemeye çalışın.
 • Çocuklarınızı arkadaşları ile doğal yollardan görüşmeleri için yönlendirin, akran grupları içerisinde sosyalleşmesini sağlayın.
 • Çocuklarınızı yetenek ve ilgi alanlarına uygun spor dallarına yönlendirin.
 • Çocuğunuzun arkadaşlık ilişkilerini destekleyin, onları bir araya getirecek aktivite planlayın.
 • Çocuğunuzun bilgisayar kullanımını kontrol edin ve sanal ortamdaki arkadaşlarını tanıyın.
 • Bilgisayarlarınızda güvenli internet uygulamalarının olmasına özen gösterin.
 • Uzun süreli bilgisayar kullanan çocuğunuzu engelleyemiyorsanız mutlaka uzman yardımı alın.
 • Akıllı telefon/tablet vs. gibi aletleri çocukları teselli etmek, susturmak için asla kullanmayın.
 • Çocukların kontrolsüz ve uzun süre internet kullanmasına izin vermeyin.
 • Yemek ve çay saatlerinde bilgisayar başındaki çocuğa servis yapmayın, size katılmasını sağlayın
 • TV veya internet benzeri teknolojik alet merkezli ev düzeni kurmayın.

Yararlanılan Kaynaklar:

 1. AKSAÇLIOĞLU, A. G., & YILMAZ, B. (2007). Öğrencilerin televizyon izlemeleri ve bilgisayar kullanmalarının okuma alışkanlıkları üzerine etkisi. Türk Kütüphaneciliği21(1), 3-28.
 2. GÜLLÜPINAR, F., Abdullah, K. U. Z. U., DURSUN, Ö. Ö., KURT, A. A., & GÜLTEKİN, M. (2013). Milli Eğitimde Teknoloji Kullanımı ve Sonuçları: Velilerin Bakış Açısından Fatih Projesi'nin Pilot Uygulamasının Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi2013(30), 195-216.
 3. ŞAHİN, C., & TUĞRUL, V. M. (2012). İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeylerinin incelenmesi. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks4(3), 115-130.
 4. Yeşilay Dergisi, 1017:30