KASIM AYI VELİ BİLGİ BÜLTENİ

Kıymetli velimiz,

Kasım ayı bültenimizi bireyin doğuştan sahip olduğu ve onun başarısını etkileyen “öğrenme stilleri” hakkında bilgilendirici çalışmalar yapmaya ayırdık. Çamlıca Okulları olarak “herkes öğrenebilir ama herkes aynı metotla öğrenemez.” ilkesinden yola çıkarak her öğrencinin en iyi öğrendiği yolu tespit etmek ve öğrenme ortamına katkıda bulunmak amacıyla öğrenme stilleri konusunda çalışmalar yapıyoruz.

Öğrencilerimizin öğrenme ihtiyaçlarının anlaşılması ve giderilmesi için ailelerin de çocuklarının öğrenme stillerinin farkında olması ve ona göre davranmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Öğrenme stilleri hakkında durum tespiti ve öneri niteliğinde olan Kasım ayı veli bilgi bülteninin faydalı olmasını temenni ederiz…

 

 

ÖĞRENME STİLLERİ

Öğrenme stilleri, bireyin doğuştan sahip olduğu ve onun başarısını etkileyen karakteristik özelliğidir. Öğrenme stilleri; kişinin/öğrencinin nasıl konsantre olmaya başladığı,

bilgiyi işlemede izlediği yol, bilginin içselleştirilmesi ve yeni zor bilginin hatırlanması parçalarının oluşturduğu süreçtir ve bu süreç herkes için farklıdır.

Birey kendi öğrenme stillerine uygun koşullarda daha kolay ve etkili öğrenir. Aynı öğrenme etkinliği bir öğrenci için mükemmelken diğeri için katlanılmaz olabilir.

Görsel öğrenme stiline sahip öğrenciler;

 • En iyi görerek öğrenirler.
 • Net ve güçlü görüntülerle renkleri kullanırlar.
 • Resimlerle ve sözcüklerle düşünmeye yatkındırlar.
 • Liste yapmayı severler; planlı ve programlı olurlar.
 • Ders anlatılırken not almakta zorlanırlar
 • Yazılı olmayan bilgiyi algılamakta zorlanabilirler.
 • Belirsizliğe tahammülleri diğerlerine göre daha düşüktür.

Görsel öğrenciler ders çalışırken;

 • Resimlerle ve sözcüklerle düşünmeye daha yatkındır. Harita, poster, şema grafik gibi görsel araçlar öğrendiklerini kolay hatırlamasına katkı sağlayacaktır. Öğrendikleri konuları gözlerinin önüne getirerek öğrenmeye çalışacaktır.
 •  Ders notları tutmasında yarar vardır. Ders kitabından veya yazılı metinden çalışmak onun için uygundur.
 • Derli toplu ve karışık olmayan bir yere ihtiyaç duymaktadır.
 • Anahtar noktalar için kartlar hazırlayarak bu kartların üzerine resim ve semboller çizebilir. Kartların az bilgi içermesi belleğe kolay yerleşmesini sağlar.
 • Kitapların kenarlarına o bölümü hatırlatacak sembol ve resimler çizebilir.
 • Okuma yaparken ya da ders dinlerken anladığını kısa birkaç cümle halinde yazması istenebilir..
 • Ders çalışırken sessiz bir ortamda ve tek başına olmaları sağlanabilir.

Kinestetik öğrenme stiline sahip öğrenciler;

 • Öğrenme stillerinin birleşimini kullanarak öğrenirler.
 • Bilgi verilince hem görmeye hem de dinlemeye ihtiyaç duyabilirler.
 • Sürekli hareket halindedirler. Bu nedenle de harekete dayalı öğrenme aktivitelerini tercih ederler.
 • Bilgisayarla öğrenme çok eğlenceli iken çalışma yaprakları ve kitaplar çok sıkıcıdır.
 • Etkileşimli bilgisayar programlarında matematik problemlerini çözmeyi severler.
 • Oyun ve fiziksel etkinlikler içerisinde daha kalıcı öğrenirler.
 • Çok kolay yazım hataları yapabilirler; yazıları diğer stillere göre iyi değildir.

Kinestetik öğrenme stiline sahip öğrenciler ders çalışırken;

 • Harekete dayalı öğrenme aktivitelerini tercih edebilir.
 • Sık sık ara vermeye ihtiyaç duyabilir.
 • Öğrenirken ellerini kullanabileceği her fırsat öğrenmesine katkı sağlayacaktır. Ellerini kullanarak, olayların içinde yaşayarak daha iyi öğrenebilir.
 • Yaparak- yaşayarak öğrenme tekniği uygun olacaktır. Ders çalışırken hareket etmesi öğrenmesine katkı sağlayacaktır. 
 • Açıklama yaparken jest ve mimiklerini işin içine katmaları kalıcı öğrenmelerine yardımcı olur.
 • Dersler ve öğrenilmesi gereken bilgiler sesli olarak bir kasete kaydedilirse; hareket halindeyken dinleyebilir ve öğrenebilirler.

İşitsel öğrenme stiline sahip öğrenciler;

 • İşittiklerini hatırlarlar, dinleyerek öğrenirler
 • Uzun anlatımlarda bile anlatılanların içerisinde kaybolmazlar.
 • Ses, ritim ve melodi onların pek çok şeyi hatırlamasını sağlar. Sınıf içerisinde gürültüden çok rahatsız olurlar.
 • Okumaktansa dinlemeyi tercih ederler.
 • Sessiz okuma yapmakta zorluk çekerler, kulaklarının duymadıklarını anlamakta zorlanırlar.
 • Düşünürken düşündüklerini sesli hale getirebilirler

İşitsel öğrenme stiline sahip öğrenciler ders çalışırken;

 • Sessiz bir yere ihtiyaç duyacaktır.
 • Yüksek sesle okumak ya da ses kaydı yapılmış materyali dinlemek öğrenmesine katkı sağlayacaktır.
 • En azından kendi sesini duyabileceği bir sesle okumasına izin verilmelidir çünkü işittiğini daha iyi anlamaktadır.
 • Olay ve kavramları birinin anlatması ile daha iyi anlar. Grup ve ikili çalışmalar öğrenmesinde etkilidir.
 • Ses ve müziğe duyarlı olacaktır. Yabancı dil öğreniminde de başarılı olabilir.
 • Matematik ve teknik bilgileri öğrenmek için kendi kendine anlatarak çalışabilir.
 • Panel ve seminerlere gitmesi teşvik edilebilir.