4 Aşamalı Öğrenme Modeli

DÖRT AŞAMADAN OLUŞUR
 
1. Aşama: Öğrenme Tarzının Belirlenmesi 
 
2. Aşama: Yoruma Dayalı Öğretim 
 
3. Aşama: Öğrenmeyi Değerlendirme... 
 
4. Aşama :Tabi ki MATEMATİK 
 
 
1. Aşama: NASIL ÖĞRENİYORUM? (Öğrenme Tarzının Belirlenmesi) 
 
Her bireyin kendine özgü bir öğrenme tarzı-şekli vardır. 
 
Öğrenme şekilleri; kişinin yeni ve zor bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken farklı ve kendisine özgü yollar kullanmasıdır.
 
Bütün çocuklara uyan bir öğrenme şekli olmadığını biliyoruz. Herkesin en iyi öğrendiği yolu bulup o yolu açmak temel ilkemizdir.
 
Öğrenciler kendi öğrenme tarzları hakkında bilgi sahibi oldukça öğrenmeye ilgileri artar.
 
Öğrenme tarzları ile uyumlu ortam, kaynak ve yaklaşım gösterildiğinde öğrenciler daha başarılı olurlar.
 
Çamlıca Okullarında, Öğrenme Tarzının Belirlenmesi; öğrencinin sınıf öğretmeni ile Danışman Öğretmen işbirliğinde, öğrencinin hangi ortamlarda, ne şekilde çalışmasının daha verimli olabileceği konusunda öğrenci gözlemleyip ve bu konuda veliyi de bilgilendirmek üzere inşa edilmiştir.
 
Öğrenme stilleri hakkında bilgilenen veliler evde oluşturacakları çalışma ortamı ve zamanlama seçimlerinde daha hassas davranacaklardır.
 
Öğretmenlerin sınıftaki öğrencilerinin öğrenme stillerini bilmesi, bireysel farklılıkları dikkate alarak dersleri tasarlamalarına dolayısıyla öğrenme niteliğinin arttırılmasına yardımcı olur.
 
 
2. Aşama: EZBERLEMİYORUM-ÖĞRENİYORUM (Yoruma Dayalı Öğretim)
 
Çamlıca okullarının bütün kampüslerinde dersler yetenek ağırlıklı sorularla işlenir. Derseler de öğrencilerin derse katılımı sağlanır. Ve işlenen konularda yorum yapmaları istenir. Birden fazla dokümanla desteklenir.
 
3.  Aşama: NEYİ NE KADAR ÖĞRENDİM? (Öğrenmeyi Değerlendirme)
 
Günümüzde ölçme ve değerlendirme, öğrencilerin sadece ne kadar bildiğini görmek ve öğrencileri bildikleri oranda sıralamak amacıyla değil; öğrenmeyi zorlaştıran noktaları teşhis etmek amacıyla da kullanılmaktadır.
 
Akıllı Ölçme ve Değerlendirme adı verilen uygulamada öğrencilerin hangi soruyu neden yapamadığını tespit etmek için kullanılmaktadır.
 
Hazırlanan sınavlarda öğrencilerin hangi soruyu neden yapamadıklarını ortaya koyarak, bir anlamda öğrencinin röntgenini çekerler. Ölçme ve Değerlendirme birimimizi, öğrencinin ne kadar bildiğinin ötesinde, neleri bildiğini ve neleri bilmediğini teşhis eder. Geri bildirim verir ve çözüm yöntemleri konusunda öğrenme aktivitelerine yön kazandırır. Bu Sistem, 2. sınıftan sonra uygulanır.
 
 
4. Aşama: TABİ Kİ MATEMATİK
 
Çamlıca okulları tüm kampüslerinde matematik öğretimi, matematik yetenek soruları öğretimi, zihinden matematik öğretimlerinde farklı bir ayrıcalık tanınıyor.
 
Bizi biz yapan farkındalıklarımızın başında matematik gelir.
 
Sevdirerek, öğreterek ve yorumlayarak öğretiyoruz.
 
Matematiği keşfedecek nesiller yetiştiriyoruz.
 
Tanımlıyoruz ki, Matematik bir değerdir, Matematik bir disiplindir ve Matematik sınavlarda başarılı olmanın temel anahtarıdır.