Proje Çalışmaları

Uygulamaya yönelik çok yönlü projeler
 
 
Derslerde, öğrenci merkezli eğitimin gereği olarak; temel amacı araştırma merakı ve bilinci uyandırmak olan, uygulamaya yönelik çok yönlü proje çalışmalarına ağırlık verilir.
 
Yapılan proje çalışmaları ile;
 
Derslerde öğrenilenlerin daha üst düzeylere çıkarılması,
 
Öğrenilenlerin kullanılması,
 
Belli alanlardaki bilgilerin uygulamaya konulması,
 
Belirlenen bir konuda gözlem ve/veya araştırma yaparak bilgi toplanması ve toplanan bilgilerin ilişkilendirilmesi,
 
Konunun başka konularla ilişkilerinin incelenmesi, nedenlerinin sorgulanması ve bir sonuca ulaşılması,
 
Çalışmanın yazılı bir rapor haline getirilmesi hedeflenir.
 
Proje çalışmalarında öğrenciler araştırma yollarını öğrenirlerken, aynı zamanda çevreyi tanımaya ve çevreyle ilişkiler kurmaya da yönlendirilirler. Proje çalışmalarına başlamadan önce öğretmenler; öğrencilerin proje seçimlerine rehberlik ederler.
 
 
Proje çalışmalarında;
 
Çalışmanın amacı öğrenci/öğrencilerle birlikte belirlenir,
 
Araştırma yöntemi öğrenciye anlatılır,
 
Yararlanılacak kaynaklar üzerinde konuşulur,
 
Proje raporu yazma şekli örneklerle gösterilir,
 
Projenin değerlendirme biçimi öğrenciye anlatılır,
 
Proje çalışmaları ile "araştıran, bulan, çözen" öğrenci yetiştirilmesi hedeflenir.
 
ÇAMLICA Okullarında, derslerde yaptırılan proje çalışmalarının yanı sıra, ulusal ve uluslararası boyutta düzenlenen proje yarışmalarına yönelik çalışmalarda yapılmaktadır.