GÖRSEL SANATLAR KULÜBÜ

Kulübün amacı; öğrencilerimizin estetik algılarını geliştirmek, sanatta karşı duyarlı bireyler yetiştirmektir.