MATEMATİK OLİMPİYAT KULÜBÜ

Kulübün amacı, çocuklarımızın mantık ve muhakeme yeteneğini artırarak matematiksel problemlerde düşünce analizi ve becerilerini geliştirmek, sınavlara ve matematik olimpiyatlarına hazır duruma getirmektir.