PİYANO KULÜBÜ

Piyano kulübünün amacı, konsantrasyon süresini artırmak, öğrencilerin işitsel ve sözel becerilerini geliştirmek ve onlara çalışma disiplini kazandırmaktır.