YETENEK AĞIRLIKLI ÖĞRETİM MODELİ

YETENEK AĞIRLIKLI ÖĞRETİM MODELİ

ÇAMLICA Okullarında, "Yetenek Ağırlıklı Tam Öğrenme Modeli" benimsenmiştir. Kişilerin öğrenme tarzları, onların parmak izleri kadar özeldir. Öğrenme biçimleri, temel olarak bireylerin öğrenme yetenekleri üzerine odaklanır. Kavramın öncülüğünü; 1960’larda öğrenme biçimlerini sınıfların içerisine taşıyan Rita Dunn yapar. Öğrenme biçimleri üzerine yapılan araştırmalar, en etkili öğrenmenin bireysel farklılıkları temel alan sistemlerde gerçekleştiğini göstermektedir.

Amaç; “Tam Öğrenme”

Her öğrencinin aynı konuyu kavrama süresinin farklı olduğu gerçeğinden hareketle yeterli zaman verildiğinde, her öğrencinin öğrenebileceği esasına dayanır. En büyük farkımız, uyguladığımız "yetenek ağırlıklı öğretim modeli" ve "farklı öğrenme tarzları" ile öğrencilerimizin içlerindeki cevheri keşfetmek; ve çok yönlü eğitim vererek onları hayata hazırlamak.

Öğretim sürecinde "Tam Öğrenme Modeli" uygulanırken;

Nasıl öğreniyorsanız, öyle öğretiyoruz.
* Öğrenciler konuya motive edilir.
* Öğrencilerin öğrenmeleri için uygun koşullar sağlanır.
* Her konu için yeterli zaman ayrılır (hangi öğrenme basamağına kadar öğretileceği
önceden belirlenir), tüm öğrencilerin konuyu öğrenmeleri sağlanır.
* Bir ünite ya da konu ile ilgili hedef/hedef davranışlar tam olarak öğrenilmeden, bir
sonraki konuya geçilmez.
* Öğrencinin, öğretim sürecine katılımı sağlanır.
* Tam öğrenme ölçütü önceden belirlenir (Örneğin %80-90).
* İzleme testlerinin sonuçlarına göre öğrencilerin öğrenme eksiklerini giderici
çalışmalar yapılır.