İki Öğretmenli Sistemi

İLKOKUL 1. SINIFLARDA İKİLİ ÖĞRETMEN UYGULAMASI

Buna bağlı olarak ilkokul sınıflarımızda öğrenci merkezli eğitime işlerlik kazandıran "sorgulamaya dayalı eğitim" yapılmaktadır.


Sınıf öğretmenleri ve Rehber öğretmen, rehberliğinde öğrencilerin ihtiyaçlarına ve derslerin kazanımlarına yönelik yapılan planlarla öğrencilerin araştırmaları, tartışmaları, çözmeleri, öneri sunmaları, günlük yaşantıyla bağlantı kurmaları, sunmaları, arkadaşlarına öğretmenleri amaçlanmaktadır.

Öğrenciler yalnızca nota dayalı ölçme araçları ile değerlendirilmezler. Derslerde aynı zamanda oldukça zengin, notsuz - alternatif ölçme ve değerlendirme araçları da kullanılır. Bu çalışmalarla, öğrencinin olumlu davranışlara ve öğrenmenin önemine ilişkin farkındalık düzeyinin artması ve kendisini daha yakından tanıması sağlanır. 

Öğrencinin çalışma alışkanlığı, tutum, davranış, beceri gelişimi ve derslerdeki başarısı, her ders için ayrıntılı olarak ayrı ayrı ele alınır.


İlkokul 1. sınıflarda iki öğretmenle temel çalışma ve öğrenme alışkanlarını kazanırlar. 2., 3 ve 4. sınıflarda öğrenciler kazandıkları çalışma ve öğrenme alışkanlıklarını bağımsız olarak sürdürerek pekiştirir ve bir öğretmenle ortaokula geçiş süreci desteklenir.

İlkokulumuzun 1. sınıflarında iki öğretmenli sistem uygulanmaktadır.

 

Bu sistem Malatya’da ilk kez Çamlıca Okullarında uygulanmaya başlanmıştır; Türkiye’de ise birçok örneği görülmektedir.

 

Sınıf öğretmeni o sınıfın ana öğretmenidir ve 4. Sınıfın sonuna kadar eğitim-öğretim faaliyetlerini devam ettirecek öğretmendir.

 

Her sınıfın, sınıf öğretmeni dışında Lisans mezunu, çocuk psikolojisini bilen-eğitim almış bir de Yardımcı Öğretmeni vardır. Yardımcı öğretmen çocuğun öz bakım, yeme-içme, wc-lavabo ve  gün içerisindeki her türlü yardıma ihtiyaç duyduğu anda onun yanında olur.

 

Bununla birlikte tüm öğrenciler için öğrenme seçeneklerinin arttırılmasını hedefleyen “İki Öğretmenli Öğretim Modeli”nin beş farklı sınıf içi uygulaması bulunmaktadır. 

Bu modeller:
-Biri Öğretir Diğeri Destekler(Gözlem yapar)
-Alternetif Öğretim
-Paralel Öğretim
-İstasyon Öğretim
-Takım Öğretim