OLİMPİYAT MATEMATİK KULÜBÜ

Matematik Olimpiyat Kulübü 6. Ve 7. Sınıf seviyelerinde 10 kız/erkek öğrenciye açıktır. Çalışmalar sınıf ortamında yapılır. Öğrenciler kulüpte aldıkları temel bilgiler sayesinde, okulumuzu matematik olimpiyatlarında temsil eder. KULÜBÜN AMACI Öğrencilere soyut ve analitik düşünmeyi yorum yapabilme yeteneği kazandırmak. Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek. KULÜP KATILIM KRİTERLERİ Kulübe matematiğe ilgi duyan ve kendini bu yönde geliştirmeyi hedefleyen öğrencilerle çalışır. KULÜP KURALLARI Sınıf içi kurallara uymak. Öğretmenlerin verdiği görev ve sorumlulukları yerin e getirmek . Verilen çalışmaları zamanında yapmak ve tamamlamak.