Sosyal ağlarda biz

ROBOTİK KODLAMA

AMAÇ
 
Özel Çamlıca Koleji ortaokulunda verilen kodlama eğitiminin genel amacı algoritma kavramının yanı sıra yansıtıcılık, yaratıcılık, kural öğrenme, analitik düşünme ve uzamsal düşünme biçimini kazandırmaktır.
 
HEDEF
 
Okulumuzda uygulanan kodlama eğitiminin genel amaçları eğitim gören tüm öğrenciler için aşağıda verildiği şekildedir:
 
Öğrenciler kodlama eğitimi ile problemleri ve fiziksel sistemleri soyutlamayı, tasarım gerçekleştirimini öğrenecekler. 
Öğrenciler bu eğitimler ile tasarım odaklı düşünebileceklerdir.
Kodlama atölyelerinde, robotik programlama eğitimleri ile somut ürünler ortaya çıkaracaklardır.
Öğrencilerin bu hedeflere ulaşabilmeleri için okulumuz kodlama müfredatını oluşturan 3 basamak tan geçmeleri gerekmektedir.
 
 
BASAMAK 1
 
Bu basamakta öğrencilerin öğrenmeleri gereken temel kazanımlar aşağıdaki gibidir:
 
Koşullu ifadelerin hangi problemleri çözmek için kullanılacağını bilmek.
 Codeturtle , Lightbot, Codedodo  gibi kodlama oyunlarında senaryo oluşturmak.
 
BASAMAK 2
 
Bu basamakta öğrencilerin öğrenmeleri gereken temel kazanımlar aşağıdaki gibidir:
 
Döngü ,değişken, söz dizimi, sıralı komutların nerede kullanılacağını bilmek.
Code org , Hacker can gibi platformlarda program oluşturmak.
 
BASAMAK  3
 
Bu basamakta öğrencilerin öğrenmeleri gereken temel kazanımlar aşağıdaki gibidir:
 
Arduino Uno R3 ve Arduino Nano kullanarak  akıllı ev ve akıllı otomasyon robotik projeler oluşturabili