Sosyal ağlarda biz

BİLİM FEN VE TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ

Kulübün Amacı
 
Öğrencilerde bilimsel düşünme gücünü geliştirerek, bir bilim adamı gibi dav¬ranıp günlük hayatta karşılaşılan problemleri etkin bir şekilde çözüme ulaştırma, problem çözme basamaklarını kullanmak.
 
Fen Bilimleri dersi ile ilişkilendirerek keyif i ve verimli ders çalışma davranışları, analiz, sentez, değerlendirme gibi üst düzey beceriler kazandırmak, tasarı geliştir¬meye, hayal etmeye, planlamaya, kurgulamaya dayalı bir öğrenme anlayışı geliştirmektir.
 
 
Neden Bu Kulübü Seçmelisin?
 
Bilimsel tutum ve beceri kazanmak için, problem çözümünde ya da ihtiyaç du¬rumunda yeni tasarı ve fikir geliştirerek somut proje oluşturmak için, performans ve projelerle yurt içi ve yurt dışında okulumuzu temsil etmek için.
 
 
Kulüp Çalışmasının İçeriği
 
Bu kulübün içeriğinde özgün projelerin üretildiği, öğrencilerin keyif e katıldığı bir ortam vardır. Ayrıca öğrencilerin bilimsel tutum sergileyerek onların ilgisini çeken ve onları motive eden konular doğrultusunda çözüm yolları geliştirmesi ve yaratıcı fikirler üretmesi sağlanır. Kulüp kapsamında önce öğrenciler problem çözme teknikleri hakkında bilgilen¬dirilir. Bu bilgiler doğrultusunda öğrenciler kendi problemlerini bulup bu problemler¬le ilgili problem çözme basamaklarına uygun olarak somut projeler üretir.
 
 
Kulübün Özel Şartları
 
Meraklı, araştırmacı, öğrenmeye her zaman açık, kritik düşünen, yaratıcı ve azimli, hayal kırıklığı ve başarısızlıklarla mücadele edebilen öğrenciler bu kulüpte başarılı olabilir.
 
Öğrenciler yapması gereken sorumlulukların bilincinde ve istekli olmalıdır.
 
Kulüp çalışmaları süresince gerekli malzeme ve araçların temini öğrenciler tarafından karşılanır.
 
 
 
Kulüp Öğretmeni: Gülşen Kul