Ortaokul Akademik Destek Materyalleri

Ortaokul Akademik Destek Materyalleri Bakanlığımız 2023 Eğitim Vizyon Belgesi kapsamında yer alan hedef ve faaliyetler doğrultusunda özellikle Covid 19 salgın döneminde yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetleri de dikkate alınarak öğretmen ve öğrencilerimizi akademik olarak desteklemek amacıyla basılı ve elektronik materyal ile dijital içerik çalışmaları kapsamında; İlkokul öğrencilerimizin ders kitaplarıyla sınırlı kalmadan kullanabilecekleri ve her sınıf düzeyi için ayrı ayrı olmak üzere hazırlanan Türkçe, Hayat Bilgisi, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler derslerine ait çalışma kitapları tüm öğrencilerimize ücretsiz olarak verilmiştir. Bunun yanı sıra ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için ise Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerine ait olmak üzere toplam 112 fasikülden oluşan 16 kitaplık çalışma sayfaları da hazırlanmış http://www.eba.gov.tr ile http://tegmmateryal.eba.gov.tr/ internet adresinde yayınlanmıştır. Bilgilerinize....